Privacy

gnkuu.nl — Oefenvragen geneeskunde Universiteit Utrecht

gnkuu.nl respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 — Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): gnkuu.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”).

Artikel 2 — Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de website of de gegevens en informatie erop voor commerciële, politieke, publicitaire doeleinden of ongevraagde elektronische aanbiedingen te gebruiken.

Artikel 3 — De content van de website

Alle elementen op deze website, zoals merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden en technische applicaties, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is zonder schriftelijke toestemming verboden deze elementen te reproduceren, te herhalen, te gebruiken of aan te passen. Het niet onmiddellijk handhaven van intellectuele eigendomsrechten door de verantwoordelijke, betekent niet dat er stilzwijgende toestemming is of dat er wordt afgezien van rechtsvervolging.

Artikel 4 — Het beheer van de website

De beheerder kan op elk moment maatregelen nemen voor het goede beheer van de website, waaronder:

 • beperken of onderbreken van de toegang voor een bepaalde groep gebruikers tot de volledige of een deel van de website
 • verwijderen van informatie die de functionaliteit van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of internet-etiquette
 • tijdelijke onbeschikbaarheid van de website voor updates

Artikel 5 — Verantwoordelijkheden

De beheerder is niet verantwoordelijk voor problemen met de werking van de website of enige storingen die het gebruik van de website onmogelijk maken. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen, zoals het voorkomen van virusaanvallen. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en gegevens die u op internet opzoekt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden ingeleid als gevolg van het gebruik van deze website of diensten die via internet toegankelijk zijn, of door overtreding van deze privacyverklaring. De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u, derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van het gebruik van de website. U dient elke actie tegen de beheerder te vermijden. Als de beheerder bij een geschil betrokken raakt als gevolg van uw gebruik van deze website, heeft hij het recht om de schade die hij hierdoor lijdt of nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 — Het verzamelen van gegevens

De website verzamelt geen persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we informatie over een specifieke natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of enige andere elementen die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon kenmerken.

Artikel 7 — Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ieder persoon het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen viainfo@gnkuu.nl.

Bij uw verzoek moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs sturen met uw handtekening en vermelding van het adres waar wij contact met u kunnen opnemen. Wij beantwoorden uw verzoek binnen 1 maand. In geval van complexe verzoeken of veel verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 — Verwerking van persoonsgegevens

In geval van overtreding van de wet en waarbij de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die wij hebben verzameld, zullen wij deze verstrekken na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten. Deze gegevens vallen niet langer onder de bescherming van deze privacyverklaring na verstrekking.

Sommige informatie is vereist om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website. Wij zullen aangeven welke informatie verplicht is bij het verzamelen van gegevens.

Artikel 9 — Commerciële aanbiedingen

U zult geen commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder.

Bij het bezoeken van de website, als u enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u deze niet te verzamelen of op enige andere ongeoorloofde manier te gebruiken, noch enige actie te ondernemen die een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon(en). De beheerder is in geen enkele situatie aansprakelijk voor bovengenoemde situaties.

Artikel 10 — Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden alleen gebruikt en bewaard voor de tijd die wettelijk is vastgesteld.

Artikel 11 — Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt bij bezoek aan onze website. Dit stelt ons in staat om u te herkennen bij elk bezoek en onze website speciaal op u in te stellen, waaronder het vergemakkelijken van het inloggen.

Er zijn twee soorten cookies die wij op onze website gebruiken:

 • Functionele cookies: deze bevatten informatie over uw sessie en inloggegevens en helpen ons uw bezoek aan onze website te beheren.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: deze geven ons inzicht in het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op basis hiervan kunnen we de communicatie en informatievoorziening op de behoeften van onze bezoekers afstemmen. We kunnen echter niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.

 • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van ons of derden op uw apparaat worden geïnstalleerd.

  Voor meer informatie over het beheer en verwijderen van cookies voor uw specifieke besturingssysteem, verwijzen we u naar de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

  Artikel 12 — Beeldmateriaal en Producten

  Het beeldmateriaal dat is gerelateerd aan de producten die op de website aangeboden worden, mag niet worden beschouwd als rechtenbevestigend.

  Artikel 13 — Toepasselijk Recht

  Deze voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. In geval van eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, is de rechtbank van de woonplaats van de beheerder uitsluitend bevoegd, tenzij er wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn.

  Artikel 14 — Contact

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u contact opnemen via info@gnkuu.nl.